پلیس: ۲۱۱ نفر از اغتشاشگران گیلان دستگیر شدند
جانشین فرمانده انتظامی استان گیلان با بیان اینکه مردم در روزهای گذشته انزجار خود را از اغتشاش گران نشان دادند، تصریح کرد: حساب مردم از اغتشاش گران جداست و برخورد با اغتشاشگران، آسیب رسانان به بیت المال و اخلال گران. نظم عمومی خواسته مهم شهروندان است.»