پوتین تا کجا پیش خواهد رفت؟


گزارش کردن واژگون شدن; وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به تجربه شخصی خود از دیدار با پوتین گفت: مطمئن هستم که پوتین رئیس جمهور روسیه به جنگ اوکراین ادامه خواهد داد.

شرمن در مصاحبه با اکونومیست گفت: نمی توانم تصور کنم چه چیزی در سر پوتین می گذرد..

وی با اشاره به تجربه شخصی خود از دیدار با پوتین گفت: بیشتر وقت ملاقات در سوچی با جان کری، وزیر وقت آمریکا بود و حدود چهار ساعت را با وی سپری کردیم..

معاون وزیر خارجه آمریکا افزود: پوتین بسیار باهوش است. هیچ کاغذی علیه او وجود نداشت و او بسیار منعطف است و به خودش اعتماد دارد و فکر می کنم می داند کجا می رود..

وی پیشنهاد کرد که پوتین به جنگ در اوکراین ادامه خواهد داد و افزود که جهان باید بداند جاه طلبی های او چیست.

پایان مقاله