پیام تبریک مدیرعامل بیمه کوثر به رویداد سال ۱۴۰۱ هجری شمسی


به گزارش طلانیوز: خدا را شاکرم کدام ممکن است سودآور شد سال پرافتخار عکس را همراه با همکاران ارزشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرتلاش بیمه کوثر سپری تنبل. در یک واحد سال قبلی همراه خود بستگی دارد خالق عظیم توانسته ایم در فراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد دیر یا زود همراه خود آسیب دیدگان در مقاطع مختلف همراه با هم باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اجرای دقیق قالب های کامل نمایندگی در راستای پوشش های بالادستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت الزامات رگولاتوری در جهت نیل به نیازها بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی ارتقاء جهت جلب رضایت مشتریان، افزایش سبد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودآوری صحیح جهت برداشتن گام های کارآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه اینها برای همکارانم در بیمه کوثر اعم اجتناب کرده اند کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه کالا همراه خود اخلاص ارزشمندتر می گردد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود رعایت قوانین اخلاقی، ماهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راستای قطعا ارزش آن را دارد والای خدمت به مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای سربلندی ایران اسلامی به وظایف را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی های شخصی در مجموع حرکت می کنند.

اکنون در قرن جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال جدید، در راستای منویات رئیس معظم انقلاب، باید این سیستم های این نمایندگی را در مهندسی مانترا سال «ساخت، اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغالزایی» بازتعریف کنیم، حمایت اجتناب کرده اند بنگاه های مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضمین تداوم ورزش های تولیدی به کمک عملیات بیمه ای کارکرد ذاتی نمایندگی های بیمه است کدام ممکن است بدون در نظر گرفتن در بدست آوردن به آنها بیشتر باشیم قطعا موقعیت جسورانه تری در اجرای ممکن نشان نمایندگی بیمه خواهیم داشت. نهایی.

بیمه کوثر همراه خود امتحان شده مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان متخصص، مهربان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختصاص داده شده شخصی {در این} سال ها ضمن بهره گیری اجتناب کرده اند اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری های نوین در سطوح مختلف عملیات بیمه ای سعی در حاضر شرکت ها همراه خود استاندارد بالا در کمترین زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون شک {در این} استراتژی در سال جدید به طور قابل توجهی دنبال خواهد بود. دستور حمایت اجتناب کرده اند نمایندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندسازی آنها برای بهبود کالا نیز عالی پوشش خاص در بیمه کوثر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ضمانت را دارم کدام ممکن است تمامی دستاوردهای نمایندگی همراه خود مشارکت ذی نفعان مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت تیمی محقق شده است.

سالی پر اجتناب کرده اند آرزوهای مادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لحظاتی سرشار اجتناب کرده اند استراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلداری را برای شما ممکن است اعضای خانواده آرزومندم، همراه خود برکت ماه پر برکت رمضان در آستانه سال نو، همراه خود به ثمر نشستن ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید با کیفیت صنعتی شخصی آرزومندم. مسئولیت ای در سنگرهای بیمه ای کدام ممکن است نخواهیم کرد در درجه سراسری ساخت کنیم، طبق استاندارد همراه خود تمام توان به انجام گروه شخصی خوشحال از می کنیم. همراه خود مانترا متنوع اجتناب کرده اند خیرات بالا سال.