پیش نویس آیین نامه حمایت از کسب و کارهای مجازی نهایی شد


ششمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با حضور نهادهای عضو تشکیل شد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این جلسه با اشاره به اهمیت فعالیت کسب و کارها و تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی گفت: پیش نویس آیین نامه حمایت از بسترهای مجازی و کسب و کارهای کشور طی جلسات متعدد با حضور نهایی شد. از نمایندگان تام الاختیار سازمان های عضو کارگروه که می توانند بستر مناسبی را برای رشد و توسعه کسب و کارهای دیجیتال در کشور فراهم کنند.

وی با اشاره به موج مهاجرت کسب و کارها و کاربران به شبکه های خانگی افزود: امیدواریم با تصویب و ابلاغ این آیین نامه حرکت آغاز شده سرعت بیشتری بگیرد.

در این دیدار سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی و صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر اهمیت کسب و کارهای فضای مجازی بر لزوم حمایت همه جانبه از بسترهایی که این مشاغل را توانمند می کنند تاکید کردند. عمل کند

در ادامه بندهای اساسنامه حمایت از بسترهای مجازی و کسب و کارهای کشور در قالب ۱۵ ماده مورد بحث و بررسی اعضای کارگروه قرار گرفت که پس از طی مراحل قانونی ابلاغ خواهد شد. جزئیات این آیین نامه پس از ابلاغ رسمی اعلام خواهد شد.

به این مقاله چه امتیازی میدهید؟