پیگرد قانونی: اسناد مارادونا اسطوره فوتبال آرژانتین به قتل عمد متهم شدند
مارادونا در نوامبر ۲۰۲۰ در یک واحد مجتمع آپارتمانی شخصی در شمال بوینس آیرس در سن ۶۰ سالگی بر تأثیر حمله قلبی درگذشت. او تعدادی از هفته پیش حرکت جراحی ذهن انجام داد. به آگاه محققان، خطاها بزرگی در مراقبت اجتناب کرده اند مارادونا، کدام ممکن است فوق العاده فرد مبتلا بود، صورت گرفت.