چاقی و ناباروریدکتر کیران روکادیکار ، پزشک چاقی و مشاور چاقی ، در مورد اینکه چگونه مسائل مربوط به وزن می تواند منجر به ناباروری شود صحبت می کند.

دیدگاهتان را بنویسید