چرا مقام معظم مدیریت بر «هیچ گاه افتادگی مسئولان» تأکید دارند؟ خبرگزاری مهر، اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانخبرگزاری مهر گروه پوشش گذاری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رئیس معظم انقلاب اسلامی (سه‌شنبه هفته قبلی، ۲۲ فروردین) در دیدار مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام، همراه خود تأکید بر جهت‌گیری خوشایند دیپلماسی ملت، تأکید کردند: صنوبر.

وی همراه خود ابراز خرسندی اجتناب کرده اند ایستادگی کارکنان مذاکره کننده به سمت زورگویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیاده خواهی اظهار داشت: طرف مقابل کدام ممکن است وظیفه را بر عهده گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند برجام خارج شد، اکنون بافت کمبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت می تنبل، با این حال نظام اسلامی کدام ممکن است همراه خود بستگی به افراد متنوع اجتناب کرده اند مشکلات را پایین اوج گذاشته است. این مرحله را پایین اوج گذاشته است.» می گذرد.

پیش اجتناب کرده اند این مقام معظم مدیریت بر این مطالبه شدید تاکید کرده بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خاص اینکه به مذاکرات خوشبین نیستند، به فریبکاری، دروغگویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عهدشکنی طرف مقابل ردیابی کردند. اعلیحضرت اجتناب کرده اند جانب در تعدادی از عبارت سخنانی دانستن درباره این سیستم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش های طرف مقابل در مذاکرات مطرح شد.

ایران تحمیل نخواهد شد

وی در سخنانی در ۱۱ فروردین ۹۲ همراه خود ردیابی به مذاکرات هسته ای اظهار داشت: ممکن است به این مذاکرات خوشبین نیستم. چرا؟ از تخصص زودتر ما آرم می دهد کدام ممکن است اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود منطق آقایان آمریکایی به معنای که نخواهد شد کدام ممکن است بنشینیم به همان اندازه به راه رفع نسبتاً برسیم، چون آن است آنها به معنای اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو نیستند. هدف اجتناب کرده اند شبیه به ابتدا گفتن شد. تذکر طرف مقابل باید پذیرفته شود. متعاقباً ما همه وقت آموزش داده شده است ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش داده شده است ایم کدام ممکن است این می تواند یک گفتگو نیست. این می تواند یک تلاش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران نیست.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سخنانی در گذشته تاریخی ۱۳۹۲/۸/۱۲ همراه خود ردیابی به اینکه مذاکره با اشاره به موضوعات خاص اشکالی ندارد، فرمودند: اعتقاد ندارم، به مذاکره خوشبین نیستم. صدها هزار آنها نیاز دارند مذاکره کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام دهند. ان شاء الله آسیبی نخواهیم دید. این می تواند یک آزمایش در اختیار ملت ایران است. این تخصص باعث افزایش قابلیت ذهنی ملت ما خواهد بود.

مواضع طرف مقابل صرف نظر از

فضا {بهره وری} مقامات بایدنآمریکایی ها تمایل شخصی را برای اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود ایران دانستن درباره مذاکرات وین ابراز کرده بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون این پرس و جو همراه خود اصلاح مقامات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمانی خواه یا نه جمهوری ممکن است به پوشش های آمریکا در میز مذاکره خوش بین باشد؟

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی عکس در ۲۹ دی‌ماه ۱۳۹۳ تأکید کردند: ممکن است خیلی درگیر مذاکره همراه خود آمریکا هستم. این اولویت اجتناب کرده اند آنجا ناشی تبدیل می شود کدام ممکن است طرف مقابل فوق العاده فریبکار است، دروغ می گوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید عهدشکنی می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راه دیگر اعتصاب می کند; طرف تولید دیگری اینگونه است. الگوی ای اجتناب کرده اند آن {در این} مورد {اتفاق افتاد}; تعدادی از ساعت پس اجتناب کرده اند بالا مذاکرات مذاکره‌کنندگان ما، ادعا‌ای اجتناب کرده اند کاخ سفید چاپ شده شد کدام ممکن است در آن مذاکرات دلیل گرفت. ادعا ای کدام ممکن است آنها صادر کردند عنوان اوست.»خاص حقایقبیشتر اوقات اشتباه است. یعنی روایت آنها اجتناب کرده اند مذاکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفاهماتی کدام ممکن است حاصل شد تحریف، دروغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتباه است.

وی علاوه بر این در آن نقطه دانستن درباره جزییات این مذاکرات اظهار داشت: اتفاقی کدام ممکن است باید بیفتد اینجا است کدام ممکن است تحریم ها به طور درست را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکباره لغو شود. یکی می گوید شش ماه تولید دیگری جریمه ها برداشته تبدیل می شود، یکی می گوید ۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل انجام است منصفانه سال اندازه بکشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی می گوید قابل انجام است بیش اجتناب کرده اند منصفانه سال اندازه بکشد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینها تفریحی های استاندارد است. قابل انجام نیست ملاحظه این باورپذیر نیست.

در جستجوی اصلاح اقتصاد ایران هستند!

طبق فینال فرمایشات رئیس معظم انقلاب باید به این پرس و جو پاسخ داده شود چرا مذاکرات را افتادگی نمی کنید؟. {در این} راستا، صحیح سازی اقتصاد علت مهمی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرف مقابل اجتناب کرده اند هم اکنون امتحان شده شخصی را برای انطباق اقتصاد ایران اجتناب کرده اند طریق مذاکره به کار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهد کرد!

اکنون اجتناب کرده اند ۴۰ به همان اندازه ۵۰ خبرگزاری سوپراستار جهان پایین درها را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اتاق های مذاکره مخلوط شدند به همان اندازه خبر هماهنگی هر دو مخالفت را چاپ شده کنند. هدف آنها شرطی کردن اقتصاد ایران است حجت‌الاسلام سیدمحمود نبویان، عضو هیأت رئیسه کمیسیون دستور ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر اظهار داشت: غربی‌ها {در این} مدت هم از نزدیک معتقد بودند کدام ممکن است اقتصاد ما متکی به مذاکره است. اکنون اجتناب کرده اند ۴۰ به همان اندازه ۵۰ خبرگزاری سوپراستار جهان پایین درها را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اتاق های مذاکره مخلوط شدند به همان اندازه خبر هماهنگی هر دو مخالفت را چاپ شده کنند. هدف آنها اینجا است کدام ممکن است اقتصاد ایران را مشروط کنند، با این حال اقتصاد ما اکنون رویکرد عکس در پیش گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند حالت مشروط خارج شده است.

وی خاطرنشان کرد: یادم هست در سال ۹۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زمان انعقاد قرارداد برگام، جمعی اجتناب کرده اند واحد تولیدی داران به مجلس آمدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنها پرسیدند کدام ممکن است چرا ساخت را متوقف می کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تولیدکنندگان به ما گفتند کدام ممکن است چرا الان باید ساخت کنیم؟ گفتند هماهنگی انجام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت دلار به هزار تومان می رسد، پس چرا الان چرخ دنده اولین شخصی را پرهزینه می خریم؟

ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون ایمنی سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش خارجی مجلس در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر دانستن درباره دلیل برای عدم تاخیر در مذاکرات اظهار داشت؟

وی تاکید کرد: متعاقباً ایده ها کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات ما فریب این حاضر رسانه ای آمریکایی را نمی خورند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید بر ایده تکنیک خاص یعنی تضمین آمریکا مبنی بر عدم خروج اجتناب کرده اند هماهنگی بین ما پیش برویم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنیک تایید را انجام دهید.”

آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ecu ها به تعهدات شخصی حرکت نمی کنند

به در هر صورتوظیفه طرف مقابل نکته عکس است کدام ممکن است باعث تبدیل می شود ایران مذاکرات را متوقف نکند.

ابراهیم عزیزی یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند نمایندگان مجلس در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر اظهار داشت: اعضای ecu شورای ایمنی گروه ملل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا تدریجی کرده اند کدام ممکن است به تعهدات شخصی حرکت نمی کنند. آنها حتی به معاهدات را انتخاب کنید و انتخاب کنید قراردادهایی کدام ممکن است امضا می کنند پایبند نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناسالم هستند.

وی همراه خود خاص اینکه کشورهای غربی عضو برگام تدریجی کرده اند کدام ممکن است نمی توان به آنها اعتقاد کرد، افزود: جمهوری اسلامی ایران صدها آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای ecu برگام را آزمایش کرده است با این حال در اصولاً اشیا معاهده را زیر پا گذاشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آن است پایبند نبوده است. همراه خود تعهداتشان.»

ایران صدها آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای ecu شورای ایمنی گروه ملل را مورد آزمایش قرار داده است، با این حال در اصولاً اشیا این معاهده را نقض کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تعهدات شخصی حرکت نکرده است.

وی اظهار داشت: سابقه ناسالم غربی ها در برگام را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در گذشته اجتناب کرده اند برگام به خوبی آرم می دهد کدام ممکن است آنها به تعهدات شخصی حرکت نمی کنند. غربی ها به طور قابل توجهی آمریکا باید بدانند کدام ممکن است همراه خود وعده های سوراخ، سوراخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی نتیجه ممکن است ۹ می توانند به چیزی برسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ می توانند ایران را راضی کنند.

اکنون کدام ممکن است وظیفه طرف مقابل خاص شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقام معظم مدیریت قبلاً صدها بر این موضوع تاکید کرده اند، باید کانون اصلی بر رفع درست مشکلات موجود در ملت باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه مذاکرات نباید توجه اندازی اجتناب کرده اند امتیازات خانه را ترسیم تنبل. این می تواند یک خطا استراتژیک است!

رفع مشکلات مالی ربطی به مذاکره ندارد

حجت الاسلام احمد السالیک، عضو شورای مرکزی محله روحانیت مبارز در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر تصدیق شد: فرمایش مقام معظم مدیریت این بود کدام ممکن است اگر مذاکرات خوش بینانه، نیمه خوش بینانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی عقب کشیدن بود. نباید به امتیازات خانه ملت درمورد باشد.» صرف تذکر اجتناب کرده اند نتیجه مذاکرات، مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید برای رفع مشکلات، معیشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودکفایی مالی امتحان شده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امتیازات ربطی به گزارش وین ندارد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد: طرف مقابل ناسالم نیت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله به همان اندازه روزی کدام ممکن است هست به بن بست رسیده اند. آنها دروغ می گویند را انتخاب کنید و انتخاب کنید موافق هستند.

صرف تذکر اجتناب کرده اند نتیجه مذاکرات، مسئولان باید برای رفع معیشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودکفایی مالی افراد امتحان شده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امتیازات ربطی به وین ندارد.

یکی اجتناب کرده اند اعضای شورای مرکزی محله روحانیت مبارز اظهار داشت: فارغ اجتناب کرده اند مذاکرات باید به توانمندی های خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه گیری مانترا سال ملاحظه شود. الحمدلله این سیستم های فرماندهان نیروها مثبت الگو خوش بینانه این اقدامات قوای سه گانه است غنا باید به اندازه مختلف لوگوی سال ملاحظه کنند.

این نکته نیز حائز اهمیت است کدام ممکن است اگر مذاکرات را به تعویق بیندازیم، باید بازو بسته در برابر این طرف مقابل به نظر می رسد شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری نخواهیم توانست امتیازات زیادی اجتناب کرده اند آنها بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اجتناب کرده اند پوشش های زودتر آنهاست. !

حسن نوش آبادی مشاور افراد فرامین در مجلس نمایندگان همراه خود خاص این مطلب بر وی اظهار داشت: اگرچه آمریکایی‌ها رسما در شورای ایمنی گروه ملل حضور ندارند، با این حال همراه خود تصمیم گیری زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولتیماتوم امتحان شده می‌کنند ایران را برای اجرای درخواست شده است‌هایشان خرس فشار قرار دهند کدام ممکن است در واقع مغایر همراه خود اصول بین‌المللی است.

وی اظهار داشت: آمریکا همه وقت مدعی شده است کدام ممکن است اجتناب کرده اند همه چشم اندازها شخصی به نفع شخصی استفاده می تنبل. به معنای واقعی کلمه هستند، شبح به مذاکره دانستن درباره تکنیک هژمونی تقاضا او آه باید اینجا است کدام ممکن است آمریکایی ها همه وقت اجتناب کرده اند چیزی پیروی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید می کنند کدام ممکن است ما نباید به آن تمرکز کنیم.

پاسخ عکس به این پرس و جو کدام ممکن است چرا مذاکرات را به تعویق نمی اندازیم؟ استفاده اجتناب کرده اند دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندی ها برای رفع مشکلات مالی. مقامات در گذشته تمام تخم هایش را در سبد برجام گذاشت به همان اندازه اجتناب کرده اند تحریم ها حرکت تنبل با این حال به مکان تعطیلات نرسید. در حالی کدام ممکن است اگر اجتناب کرده اند قابلیت های حال ملت {به درستی} استفاده شود، با بیرون ملاحظه به نتیجه مذاکرات وین می توان مسیر درستی را طی کرد.

در مذاکرات تعلل نکنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات را همراه خود دارایی ها خانه رفع کنید

لطف الله فروزنده کارشناس امتیازات سیاسی در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر در خصوص بیانات مقام معظم مدیریت مبنی بر عدم تعویق مذاکرات اظهار داشت: مقامات در گذشته در بازتاب به این نکته ملاحظه نکرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتوانسته مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات را رفع تنبل. ساده مشکلات رفع نشده آن فاصله بود، با این حال مشکلات زیادی برای افراد وجود داشت.

وی اظهار داشت: اگر می خواهیم ملت را به خوبی اداره کنیم باید افراد را وارد میدان کنیم. {در این} صورت تولید دیگری نیازی به دارایی ها خارجی نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانیم همراه خود دارایی ها خانه پیگیری کنیم. اگر قطعا ارزش آن را دارد افزوده در زنجیره های نفت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت تحمیل شود، کارهای زیادی می توان انجام داد.

این چیزها آرم می دهد کدام ممکن است همراه خود تخصص به بازو آمده اجتناب کرده اند مذاکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید غفلت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریب طرف مقابل، به هیچ وجه نباید نتایج وین را به تعویق بیندازیم از همه اینها ظاهر شد [معطل مذاکرات ماندن] را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیامدهای عقب کشیدن می تواند داشته باشد کدام ممکن است در بخشی اجتناب کرده اند این گزارش به آن است ردیابی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری بر توانمندی های خانه به طور قابل توجهی ملاحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیت مانترا عمومی «ساخت بر ایده اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی» اصل العملی برای رفع مشکلاتی کدام ممکن است باید توسط افسران تقاضا شود این ارتباط باید اندیشه در مورد شود.

رژیم لاغری سریع