کاظم انبارلویی: آقای موسوی چگونه به خود جرات می دهید که دستاوردهای انقلاب را بی پروا زیر سوال ببرید؟ – پایگاه خبری معتدل


گزارش اخبار مد; محمدکاظم انبارلویی در سرمقاله شماره امروز روزنامه رسالت از این اظهارات انتقاد کرد. مجمع روحانیون مبارز وی به مناسبت سالگرد رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی نوشت: آقایان موسوی خوئینی ها، خاتمی و سایر نمایندگان محترم سوابق سیاسی مجلس پس از جدایی روحانیت مبارز را بازخوانی کنند و ببینند. اولین دبیرکل آنها چه شد؟ جدایی او از مجلس در انتخابات ۲۰۸۴ به کجا انجامید؟ و انشعابات متعدد حزب او پس از قیام ۸۸ به کجا منجر شد؟ با این نوع کار سیاسی و سابقه سیاست در عرصه سیاست ایران و همراهی منافقین و سلطنت طلبان و سرویس های موساد و سیا در سه قیام ۷۸ و ۸۸ و ۹۸ و جنگ خفیف دشمن که می بینید که همه دستاوردهای روشن انقلاب اسلامی و تلاش ملت و خون نابخردانه است به احساسات ائمه انقلاب در پاسداری از اسلام و انقلاب و کشور چشم پوشی کنید و تاریک و به قول خودتان وحشتناک و وحشتناک ارائه دهید. وحشتناک. تصویری از وضعیت انقلاب بدون حتی آوردن سند اگر در دنیا جوابی برای این سوالات ندارید لااقل در قبر و قیامت به فکر پاسخگویی باشید.