کانتر سانتریفیوژ ایرانی همراه خود موفقیت وارد ساخت شدبه گزارش شانا به نقل اجتناب کرده اند پتروشیمی اروند، افشین کیانی، رئیس پتروشیمی اروند همراه خود گفتن این خبر اظهار داشت: تجهیزات سانتریفیوژ دکانتر یکی اجتناب کرده اند از دستگاه روتاری است کدام ممکن است برای جداسازی ترکیب کردن های تعدادی از فازی در صنعت استفاده تبدیل می شود.

وی افزود: پیش اجتناب کرده اند این ۴ ظروف شیشه ای برای جداسازی پودر پی وی سی اجتناب کرده اند آب در واحد پی وی سی نصب شده بود کدام ممکن است {به دلیل} مشکلات طراحی اجتناب کرده اند ابتدای راه اندازی این مجتمع همواره شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند سبدها ساخت شناخته می شد.

رئیس پتروشیمی اروند در تشریح کار کردن این از دستگاه استراتژیک افزود: سانتریفیوژها کدام ممکن است در گروه از دستگاه استراتژیک طبقه بندی کردن می شوند، پاسخگویی واحدهای فرآوری نمایندگی های پتروشیمی ساخت کننده شناور شدن افتادگی (SPVC) را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلی اتیلن با کیفیت صنعتی (HDPE) را انتخاب کنید و انتخاب کنید … را بر عهده دارند. اجتناب کرده اند جمله کالاهایی هستند کدام ممکن است صاحبان خانه اجتناب کرده اند پذیرش آنها خودداری می کنند.تکنولوژی حاضر شده به نمایندگی های ایرانی {به دلیل} تحریم های دردسرساز.

کیانی همراه خود تاکید بر اهمیت فریب دادن این از دستگاه توسط نمایندگی های داده ها بنیان خانه، اظهار داشت: در پتروشیمی اروند پس اجتناب کرده اند اساس یابی این ضرر، متخصصان این مجتمع همراه خود همکاری نمایندگی سازنده، ۳ فروند شناور را بازطراحی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر یک فروند شناور نصب کردند. دکانتر جدید برای اولین بار در ملت همراه خود طراحی، مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصب توسط متخصصین خانه، جدا از تعمیر سبدها ساخت، به همان اندازه ۵۰ سهم اجتناب کرده اند قیمت های خروج اجتناب کرده اند ملت صرفه جویی شد.

وی همراه خود تاکید بر ضمانت نمایندگی های خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های داده ها بنیان در تعمیر سبدها ساخت، اظهار داشت: همراه خود خوشحال از گفتن می کنم از دستگاه مونتاژ نمایندگی های خانه نسبت به الگوی های خیلی شبیه خارجی کار کردن بهتری داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پتروشیمی اروند بار تولید دیگری همراه خود بستگی دارد امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها نمایندگی‌ها تحریم‌های ایران بی‌تأثیر بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خروج فارکس اجتناب کرده اند ملت جلوگیری شد.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/