کدام کالاها از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند؟
باید بدانید که بازپرداخت مالیات و عوارض پرداختی کالاها و خدمات معاف فقط برای خریدارانی که از مودیان عضو سامانه مودیان و از طریق کارت های بانکی اقدام به خرید می کنند مجاز خواهد بود و مالیات و عوارض پرداختی برای کالاها و خدمات معاف خواهد بود. بودن به همان حسابی که از آن خرید کرده اند واریز می شود و به خریداران اطلاع داده می شود.