کد دستوری، بانک گازبه نام گذرش خبرنگار شانا،نمایندگان درنشات علنی امروز (یکشنبه، اسفندماه پانزدهم) مجلس شورای اسلامی، در جران برسی، بخش حزینایی لایحه بودجا سالال ۱۴۰۱ هر کوشور، با بند (م) می بینید، یکی قبول نمی کند.

ماده (م) بصیرت (۱) یک ماده از قانون عمیداست: الگویی بانک گاز طبیعی در منطقه مختلف در مناطق مختلف تا ۲ ماه نحوه اطلاع رسانی از قانون میانجیگری وزارتخانه های نفت، با همکاری سازمان، بارنامه، بودزاز، کراه، زمان، شهر، و زرزمان من استاندارد تهیه میچود و تصحیح حیات و زیران میرساد.

نمایندگان شورای همچنن با اصلاح بند (د) تبصره (۱) یک ماده قانون با تصویب کارندند.

عطف یک مورد تصحیح شده (د) بینش (۱) یک مقاله برای لیست امده است: وزارت نفت جاده زیرمجموعه کشورم که به سهم پرهزینه پیوند دارد محل سهمیه ۱۴.۵ روستاها استواری گازرسانی، بعلاویت گازرسانی به شهر، رستاهای، استانبول، سیستان و بلوچستان، استانهای، نفت خیز و گخیز، استانهای رویچی زاگرس (با اولویت رستاها و نواحی دور حاشیه و استانهای لاهتاسر قاضی و جزیره کثیرین) هستند، همچانین روستاهای، واقع در ولسوالی های کوهستانی، سردسیر و سوختار حدکیل چهار، بربر سرانه، آقادم های لازم را انجم دوهاد.

شرکت یادشاه کارمند گازرسانی روبروی مدارس و مساجد روستایی است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/