کشورهای همسایه باید متوجه توطئه های دشمنان باشند


000

تهران (پانا) – رئیس جمهور ایران همراه خود تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران آرزو کرد عراقی قادر مطلق، همراه خود عزت را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه است، ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است همراه خود همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی همراه خود تمامی جریانات سیاسی بی نظیر عراق شاهد گشایش سیاسی بیشتر مبتنی بر آن باشیم. با توجه به آرزو را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیز خوب در مورد افراد عراق.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در دیدار فواد حسین وزیر امور خارجه عراق همراه خود ردیابی به اشتراکات دینی، تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی ۲ ملت عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران، ذکر شد: روابط ۲ ملت خارج اجتناب کرده اند حد همان قدیمی است. روابط همسایگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو جمهوری اسلامی ایران.

رئیس جمهوری همراه خود خاص اینکه تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بغداد دارای ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیز خوب در مورد مشترک هستند، ذکر شد: ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیز خوب در مورد تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بغداد به هم درهم پیچیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمنان {نمی توانند} {در این} زمینه آسیبی وارد کنند.

رئیس جمهور تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره بر یکپارچگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامیت ارضی عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید وحدت همه اقوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاهب در عراق تاکید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این زمینه ساز محافظت وفاداری است.

وی همراه خود تاکید بر اینکه تهران اجتناب کرده اند کشورهای همسایه به طور قابل توجهی عراق پیش بینی دارد کدام ممکن است اجازه حضور مخل جمهوری اسلامی ایران را چه در مناطق خرس مدیریت مقامات فدرال را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه در مناطق خرس مدیریت اقلیم کردستان ندهند، ذکر شد: جمهوری اسلامی ایران ایران برادری ممکن است همراه خود همسایگانتان را در حرکت ملایم کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عصر مبارزه دوست باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ ساده در عصر مبارزه دوست باشید، متعاقباً پیش بینی داریم کشورهای همسایه متوجه دسیسه های دشمنان باشند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس شورای برتر ایمنی سراسری همراه خود پیام یکی اجتناب کرده اند افسران ارشد اقلیم کردستان عراق اجتناب کرده اند وی یاد کرد کدام ممکن است با بیرون حاج قاسم سلیمانی اقلیم کردستان را پیدا نمی‌کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری همراه خود این رژیم کودک‌کشی قابل کتمان نیست. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه نخواهیم داد اجتناب کرده اند طریق هیچ کشوری اجتناب کرده اند جمله عراق ایمنی جهان را به خطر بیندازند.

رئیسی همراه خود ردیابی به اینکه مقامات اسلامی عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شام توسط را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تصویر اجتناب کرده اند آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل در افغانستان همانطور که صحبت می کنیم تحمیل شد، ذکر شد: جمهوری اسلامی دوستی شخصی را همراه خود کشورهای همسایه در حرکت آرم داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعداد انگشت شماری سال است کدام ممکن است میزبان پناهجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهاجران افغان {بوده است}. . یک ایرانی اجتناب کرده اند مزایای مسکن در ایران برخوردار است. به نقل اجتناب کرده اند برخی اجتناب کرده اند سران ملت ها، ایران پس اجتناب کرده اند خروج سایر ملت ها کمک خواهد کرد که شما این ملت ها به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کردند کدام ممکن است ایمنی عراق باید توسط شخصی عراقی ها تامین شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور بیگانگان در عراق ایمنی را تامین نمی شود.

وی علاوه بر این {در این} دیدار آرزو کرد تسریع در اجرای راه آهن شلمچه – بصره را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تسهیل در تردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکریم زائران ایرانی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را در راستای چیز خوب در مورد مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی ۲ ملت دانست.

فواد حسین وزیر امور خارجه عراق نیز بر تلاش عراق به ارتقای مرحله همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق بین ۲ ملت در زمینه های مختلف دوجانبه، جهان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان تاکید کرد.

وزیر امور خارجه عراق تصریح کرد: عراق به هیچ وجه بومی برای اقدام علیه ایمنی ایران نخواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن همکاری های فشرده اجتناب کرده اند جمله در بخش امنیتی برای جلوگیری اجتناب کرده اند هرگونه شبح علیه چیز خوب در مورد جمهوری اسلامی ایران هستیم.