کشویی بره کتو – دستور العمل آسان برگر


من می بینم اندازه وعده بسیار کوچک است ، من آن را برای ناهار فرض می کنم.
اگر بخواهم این غذا را برای شام و/یا تنها وعده غذایی روزم درست کنم ، چطور؟ اندازه گیری مواد تشکیل دهنده چگونه خواهد بود؟ TIA

این 0.25 پوند بره در هر وعده تولید می کند. اگر می خواهید اسلایدر بیشتری داشته باشید ، می توانید به جای 1 وعده 2 وعده تهیه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید