کلاهبرداری و فساد به غارت سفره مردم رسیده / حالا می دانیم چرا مرغ ناگهان گران می شود؟ (فیلم)
ماجرا از این قرار است که یکی از شعب وزارت جهاد کشاورزی مجوز واردات ۱۳ میلیون تن نهاده ناخالص را به یک شرکت خصوصی داده است. این شرکت نیز بدون نهاده وارداتی آن را در گمرک ثبت می کند و پس از آن وزارت جهاد کشاورزی مجوز فروش نهاده ها را در سامانه بازار می دهد.