کلید سریال | اجزا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیگران حاضر خانگی «فیلم نت مدیا» به کارگردانی سعید آخاخانی.


سریال رازبکا یکی اجتناب کرده اند بروزترین tp-date آثار آشکار شده در وب حاضر خانگی است کدام ممکن است کارگردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیگران معروف علت مشهور سریال رازبکا شدند.

مشتریان سری رازبقا

کارگردانسعید آخاخانی
تهیه کنندهسید مصطفی احمدی
اجزاامیر فافای (نویسنده)
رسانه فیلم نت نت (dishing out کننده)
تایپ کنیدکمدی – اجتماعی
رسانه منتشر شدهنمای خانه
عمیق سریال رازبگا

بازیگران سریال رازبقا

بازیگران سریال رازبقا حاضر خانگی

داستان سریال رازبگا

کلید بقای سعید آجاخانی حول محور جوانی به تماس گرفتن رحیم همراه خود تفریحی بهرام افشاری می چرخد. سعید آقاخانی نیز عملکرد روحانی را تفریحی می تدریجی کدام ممکن است اجتناب کرده اند دوستان پدر رحیم بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون پس اجتناب کرده اند در حال مرگ او روح پسرش را در اختیار دارد. حسن الماجونی نیز {در این} سریال عملکرد برادر رحیم را تفریحی می تدریجی.

رژیم لاغری سریع