کناما گنجی در دل فند


خبرگزاری فارس – همدان: وقتی وارد شهر همدان می شویم، هوای بی همتا، a فوق العاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید a فوق العاده آن باعث تبدیل می شود ساعت ها در شخصیت قدم بزنیم به همان اندازه اجتناب کرده اند این آب و هوای محلی استفاده کنیم.

همین پرسه زدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای مطبوع خواهید کرد را به دل الوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید انعطاف پذیر بزرگراه کنجاناما می برد، ۵ کیلومتری همدان فضا ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند شخصی کنجانام خوش آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواتر، مسیر آسان آن، آمیخته ای اجتناب کرده اند بوته ها مجلل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند. کوه ها چنان جادویی خلق کردند کدام ممکن است لذت بزرگراه را ۲ چندان کرد.

افرادی که همدان را برای بازدید محدوده می کنند، باید بدانند کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند جاذبه های خارق العاده همدان کنجاناما است کدام ممکن است در یک روز واحد روز شکوه خاصی دارد.

کتیبه‌ها هر دو کتیبه‌های کنجاناما، کتیبه‌هایی اجتناب کرده اند زمان داریوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشایارشا هستند کدام ممکن است بر هسته یکی اجتناب کرده اند صخره‌های کوه الوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در انتهای دره عباس‌آباد، ۲ کتیبه کدام ممکن است توسط شاهان هخامنشی روی هم نوشته شده‌اند، موقعیت بسته است.

پس اجتناب کرده اند گذشتن اجتناب کرده اند کتیبه‌ها، اکنون آبشار کنجاناما کدام ممکن است اجتناب کرده اند در اطراف دیده می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیره‌کننده است، این آبشار ۱۲ متری اجتناب کرده اند صخره الوند سرافراز سرازیر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حرکت اجتناب کرده اند دره‌های عباس‌آباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گنگ‌نامه، عمق روح را خرس تأثیر قرار می‌دهد.

در فصل زمستان همراه خود یخ زدن آبشار، امکان رسیدن یخ‌نوردان به انواع‌های سفید یخی الوند فراهم می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه تماشای این اطراف تمیز اجتناب کرده اند لطف نیست.

با این حال همراه خود حرکت اجتناب کرده اند قلمرو کنجاناما می توان بزرگراه کوهستانی همدان را به توسرکان وصل کرد، شبیه به مسیر کاروانی کدام ممکن است در دوران هخامنشیان وجود داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید داریوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشایارشا همراه خود سپاهیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهان شخصی اجتناب کرده اند آن حرکت کردند.

اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است این بزرگراه یکی اجتناب کرده اند راه‌های شاهی بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید باستانی دوران هخامنشیان بوده کدام ممکن است همتانا (پایتخت تابستانی هخامنشیان) را اجتناب کرده اند صخره‌های الوند به بابل در بین النهرین مرکزی متصل می‌کرد، یکی اجتناب کرده اند پرترددترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن‌ترین راه‌های دوران سنتی به شمار می‌سر خورد. این سلسله ها همراه خود تحمیل کتیبه های سنگی، عقاید، عقاید را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظمت نیاکان شخصی را به عابران یادآوری می کنند.

با این حال جدای اجتناب کرده اند جاذبه های کنجاناما، اکنون این مجموعه اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری کدام ممکن است باعث جاذبه تا حد زیادی تفریح ​​{در این} قلمرو شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ تله کابینی کدام ممکن است {به سمت} انواع های الوند هر دو میدان مکانیه {می رود}، لحظات شکوه را برای مسافران فراهم کرده است.

اسنوبورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بانجی جامپینگ اجتناب کرده اند تولید دیگری امکاناتی است کدام ممکن است پتانسیل ها این قلمرو در اختیار ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران مکان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر روز به طور قابل توجهی در شش ماهه اول سال مسافران زیادی را به این فضای خوب می کشاند.

اجتناب کرده اند شکوه های این قلمرو کدام ممکن است محل آرامش مردمان همدان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون مسافران زیادی آن را می شناسند، کف دست کم هرکسی کدام ممکن است به محض به این قلمرو بازدید تنبل، حتما دیرتر به همین جا خواهد به اینجا رسید. او انتخاب شخصی را خواهد گرفت از نشستن همراه با رودخانه ای کدام ممکن است اجتناب کرده اند خزانه می گذرد دلپذیر است. گوش دادن به صدای زیبای شخصیت، موسیقی باد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رودخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن چای در آن را {فراموش نکنید}.

انتهای پیام/۸۹۰۰۳/
این را برای صفحه اول توصیه دهید