گرانی در دولت فعلی امتحان الهی است!


جمهوری اسلامی نوشت: حضرت علی (ع) می فرمایند ما را نگاه کن و به من نگاه نکن (ببینید چه گفته شده است نه کی گفته است)

آنچه مذموم است این است که برخی دادگاه ها و قلم ها در دست ابرانقلابیون، در مواجهه با حوادث و اعمال، بیش از پیش پیش از آنکه به کار و کارنامه نگاه کنند و در «مقاله» تأمل کنند. «قل» و رابطه ای که با فرد دارند، جلسه خود را ترتیب می دهند.

اگر آن شخص یکی از آنها باشد، حرامش هم حلال است، قصورش حق، تقصیرش ناچیز است و حتی خیانتش هم همین عنایت است، اما اگر «من کلام» خودمان را ندانیم و در جریان دیگری است، قانونی و حتی الزامی است. ما هم به آن حرام می گوییم.

بیایید همان داستان غم انگیز تورم و تورم را در دو بخش بخوانیم. در دولت قبل نشانه غرب گرایی و سوء مدیریت و حتی بی تفاوتی بود اما امروز همه اینها در حال تبدیل شدن به یک امتحان الهی است. این قرائت را نقد بر خلاف رضای خدا نیز می گویند. همچنین رفتارها و محاسبات غیرقانونی و غیرمنصفانه مانند حقوق بازنشستگی، «عدالت دستمزد» محسوب می‌شود.