گروه تجاری ثروتمند در جستجوی کسب ستاره استقلال/ پاسخ گلزنان آبی هاستاطلاعات ورزشی –

آرتور کوئین یامگا همراه خود ۱۰ گل بهتر از گلزن استقلال {در این} فصل بود کدام ممکن است آمار فوق العاده خوبی در سال اول حضورش {در این} گروه بود.

مشاوره تبدیل می شود گروه تجاری مشخص شده حاضر فوق العاده قدرتمندی را برای ستاره فرانسوی استقلال به حاضر گذاشته است کدام ممکن است پاس دادن به آن است فوق العاده دردسرساز است.

بعد از همه اطلاعات تکمیلی حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است کوین یامجا باقی مانده است به این توصیه پاسخ نداده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان خوب شرکت کننده ماهر در جاری حاضر به قرارداد شخصی همراه خود استقلال اختصاص داده شده است.