گزارش ارزیابی صنعت حمل و نقل برون شهری


استفاده از بازارهای الکترونیکی حمل و نقل شده است باربری دارای مزایای اقتصادی (افزایش بهره وری، دسترسی سریعتر به ظرفیت حمل بار، افزایش درآمد رانندگان و کاهش هزینه های لجستیکی)، افزایش سرعت تحویل کالا، استفاده از خدمات مکان یابی بلادرنگ و امنیت بار است. تلاش اصلی این بازارها حذف واسطه ها و مدیریت بهینه سیستم حمل و نقل است. دغدغه اصلی در توسعه استارت آپ ها، بهینه سازی و افزایش تعداد سفرهای رانندگان و پرکردن زمان خالی یا به اصطلاح خالی بودن سفرهای خودروها تا بازگشت است. البته باید توجه داشت که این استارت آپ به دلیل وسعت بسیار زیاد بازار حمل و نقل بار در جهان و سهم اندک آنها در بازار، تاکنون نتوانسته اند دستاوردهای چشمگیری را تجربه کنند.

البته لازم به ذکر است که رشد کسب شده در درآمد آنها در سال های گذشته چشمگیر و چشمگیر بوده است. با توجه به تغییراتی که در سال های اخیر در بازار حمل و نقل بار رخ داده و البته سایر استارت آپ های فعال در این حوزه که نسبتاً کوچک هستند و سهم زیادی از بازار ندارند، به نظر می رسد راه حل اصلی ایجاد تغییرات قابل توجهی در این زمینه پیدا می شود. این اتفاق نیفتاده یا هنوز زمان کافی برای ایجاد تغییرات نداشته اند و باید منتظر افزایش ضریب نفوذ این استارت آپ ها در بازار و افزایش میزان سرمایه گذاری باشیم. روی این استارت آپ ها در گزارش زیر به بررسی جامع صنعت حمل و نقل برون شهری پرداخته شده است.

به این مقاله چه امتیازی میدهید؟