گزارش کارشناسی سازمان پزشکی قانونی درباره مرگ مشکوک مهسا امینی


گزارش کردن واژگون شدن; در این اطلاعیه که در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط سازمان پزشکی قانونی منتشر شده است به شرح زیر است:

به نام خدا

اطلاعیه سازمان پزشکی قانونی در خصوص علت فوت مرحومه مهسا امینی

شرح مختصری از گزارش علت فوت مرحومه مهسا امینی بر اساس سوابق بیمارستانی جراحی مغز کرانیوفارنژیوما در بیمارستان میلاد در سال ۱۳۹۵، پرونده پزشکی بیمارستان کسری در زمان منتهی به وی به مرجع قضایی ارائه شد. مرگ، شرح معاینه فیزیکی جسد و کالبد شکافی، نتایج آزمایشات سم شناسی و پاتولوژی، تحقیقات قضایی و بسیاری از کمیته های تخصصی و تخصصی به شرح زیر تشکیل شد.:

متوفی پس از عمل کرانیوفارنژیوم تومور مغزی در سن ۸ سالگی دچار اختلال در محور مهم هیپوتالاموس- هیپوفیز و غدد تحت فرمان آن (شامل آدرنال و تیروئید) بود. به دلیل این بیماری زمینه ای، متوفی با هیدروکورتیزون، لووتیروکسین و دسموپرسین درمان شد..

در تاریخ ۲۲/۶/۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۵۶ ناگهان از هوش رفت و سپس به زمین افتاد که به علت بیماری زمینه ای، متوفی توانایی لازم برای جبران و تطبیق با شرایط را نداشت، لذا در شرایط مذکور. اختلال ریتم قلب و فشار خون کاهش یافته و سپس سطح هوشیاری کاهش یافته که به دلیل بی اثر بودن عملیات احیای قلبی تنفسی در اولین دقایق حساس، هیپوکسی شدید و در نتیجه آسیب مغزی ایجاد شد.با وجود بازگشت عملکرد قلبی پس از احیای پرسنل اورژانس، پشتیبانی تنفسی انجام شده جواب نداد و با وجود انتقال وی به بیمارستان و تلاش کادر درمانی بیمارستان کساری، بیمار بر اثر نارسایی چند عضوی فوت کرد. (.MOF) وی در ۲۵/۶/۱۴۰۱ بر اثر هیپوکسی مغزی درگذشت.

لازم به ذکر است با مراجعه به مدارک پزشکی بیمارستانی، معاینه سی تی. اسکن مغز و ریه، نتایج معاینه فیزیکی جسد و کالبد شکافی، آزمایشات پاتولوژی، فوت مذکور بر اثر اصابت به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است..

پایان مقاله