گل محمدی: جذب ما به شکل عجیبی متوقف شده است/ برای حضور در تیم ملی با من صحبت نکردند/ هدایت تیم ملی افتخار بزرگی است.
ما از تعهدات مالی خود عقب هستیم. نمی خواهم در ابتدای فصل درباره مشکلات مالی صحبت کنم. ما مشکلات زیادی داریم اما امیدوارم این مشکلات خیلی زود حل شود. در اولین دیداری که با درویش داشتم به او قول دادم که امسال مثل پارسال نباشد. پارسال خیلی ناراحت بودیم و شاید درست نباشد اما ۸-۹ بار صحبت از اعتصاب شد البته زمانی که رسانه ای شد.