یحیی بازیکن خارج از تمرین پرسپولیس/سرمربی قرمزها به دنبال گزینه برون مرزی استچند روز پیش محمد بیرانوند بازیکن تیم الوند همدان به عنوان بازیکن آزمایشی به تمرین پرسپولیس آمد تا در صورت موافقت یحیی گل محمدی با پرسپولیس قرارداد ببندد.

این بازیکن که در پست هافبک دفاعی بازی می کرد چندین جلسه با پرسپولیس تمرین کرد اما در نهایت نتوانست رضایت یحیی گل محمدی را جلب کند و سرمربی ارتش سرخ نیز این بازیکن را تایید نکرد.

این در شرایطی است که پرسپولیسی ها به شدت به دنبال بازیکنی در پست هافبک دفاعی هستند و حتی نتوانسته اند قرارداد رضا اسدی را تمدید کنند. اما یحیی گل محمدی خطاب به مدیران باشگاه پرسپولیس تاکید کرد که باید قرارداد اسدی تمدید شود یا یک هافبک دفاعی خارجی خوب جذب شود.