۱۵۰ نمایندگی اطلاعات بنیان برای همکاری همراه خود صنعت نفت گفتن آمادگی کردندبه گزارش شانا، جواد اوچی در بروزترین tp-date توییت شخصی در روز سه شنبه ۲۲ فروردین نوشت:

بیش اجتناب کرده اند ۱۵۰ نمایندگی اطلاعات بنیان در اولین گام فراخوان وزارت نفت برای صنعت نفت اطلاعات بنیان در بخش های میل دار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی یادآور بهسازی، احیای چاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنجیره خوب ارزش نمایندگی کردند. پس اجتناب کرده اند تصویب باقی مانده، در اردیبهشت ماه، انعقاد قرارداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر تسهیلات برای این نمایندگی ها تحریک کردن تبدیل می شود.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/