آیا پس از انجام عمل جراحی پروتز (بزرگ کردن سینا) تقارن صد درصدی در سینا ایجاد شده است؟ – زندگی ایده آل | لیپوماتیک | کویتیشن

اندازه و شکل هر دو طرف سینه در هیچ خانمی کاملاً یکسان نیست و هیچ عملی نمی تواند تقدیر کامل را در این ناحیه ایجاد کند. جراح بایستی به بیمار توضیح دهد که قادر نیستید پروتز بزرگتر را در سمت کوچک تر آن را به عنوان سمت راست بزرگتر کرد ، چرا كه همیشه كوچك … ادامه

تأثیر تأثیر گذار در لمس شدن پروتز سینه چیست؟ – زندگی ایده آل | لیپوماتیک | کویتیشن

عوامل متعددی شامل ضخامت بافت سینه ، نوع پروتز و میزان دقیق بیمار در تشخیص این مورد تأثیر می باشد. هیچ عملی نمی تواند تضمین کند که بعد از عمل بیمار به هیچ وجه پروتزش را در لمس نمی کرد. بنابراین اگر پذیرفته اید که تحت عمل جراحی پروتز قرار گرفته اید ، باید احتمالاً … ادامه