دستگاههای آنالیز بدن برای مشخص کردن درصد چربی ، عضله و استخوان

دستگاههای آنالیز بدن برای مشخص کردن درصد چربی ، عضله و استخوان

قبل از هر چیز لازم است بدانید که مدل های مورد نیاز برای توصیف ترکیب بدن به کار برده خرید. دو مدل متداول برای توصیف ترکیب بدن بدن عبارت از: مدل ۲C توده چربی: چربی ماده واقعی است که به نظر میرسد همواره مقدار بیشتری از حدی از آن در بدن همه ما وجود دارد … ادامه