توصیه های مهم تغذیه ای در ایام نوروز

توصیه های مهم تغذیه ای در ایام نوروز

ویروس کرونا به نام ویروس کوید 19 می شود که بر روی زندگی روزمره بسیار از انسانهای را در اقصی منطقه جهان مختل کرده است ، از انجام آیین های سنتی برخی از کشورها ، از جمله ایران اجرا کرد. در این زمینه ، مسوولان بهداشت و درمان مردم را به محدود کردن روابط اجتماعی … ادامه

به روز رسانی در 14 روز تعطیلی و کلاسهای مجازی

برای دریافت مقداری فام ، به منظور رعایت دستور اجرایی فرماندار ویتمر ، ما 14 روز تعطیلی کلاسهای گروهی را وضع کرده ایم. همه اعضای پرداخت خودکار 14 روز تعلیق خودکار روی حساب های خود اعمال می کنند تا در این مدت هزینه ای از شما دریافت نشود. ما می دانیم که بسیاری از مشاغل … ادامه

چاقی در کودکان – وب سایت رسمی دکتر محمد صفریان٪

چاقی در کودکان - وب سایت رسمی دکتر محمد صفریان٪

چــاقي در كودكــان بــه عنــوان مشكلي مزمن كـه سـلامت وي را بـه خطـر مـي انـدازد تلقـي ميشود. چاقي در كودكان عامل زمينه اي بـراي بـروز چـاقي در بزرگسالي اسـت. کودكان چـاق كـه در نوجواني چـاق مـي ماننـد ممكـن در بزرگـسالي شـديداً چـاق شـوند بـه گونـهاي كـه٪ 80 نوجواناني كه چاق هستند در بزرگسالي چاق مـي … ادامه