۵ اقدام ایمپاسکو در رشد معدنی استانی


به گزارش تالنیوز: طاهرزاده در نشستی همراه خود حضور مدیرعامل ایمیدرو، داود شهریکی معاون توافق مالی استاندار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرج حسن زاده رئیس گروه صمت قلمرو ای اظهار داشت: محدوده سرمایه گذار معدن مس را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلا گنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنگ- معدن طلای گنگال را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند واحد آنتیموان سفیدابه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های اکتشافی در معادن آنتیموان مربوطه در قالب مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انعقاد تفاهم نامه همراه خود دانشکده های استان اطمینان حاصل شود که استفاده اجتناب کرده اند قابلیت در بخش های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشی. محور بی نظیر ورزش ایمپاسکو در سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان است.

وی همراه خود تاکید بر اینکه رشد معادن در مناطق کم قله اجتناب کرده اند نیازها بی نظیر این نمایندگی است، افزود: ورزش اکتشافی در ۵ قلمرو اکتشافی در زمینی به مساحت ۲۱ هزار کیلومتر مربع به نوک رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵۰ کیلومتر مربع اجتناب کرده اند بین آنها محدوده شده است. قلمرو فوق الذکر.هدف بی نظیر.”


مجوز ورزش ۱۱ اکتشاف

طاهرزاده اظهار داشت: علاوه بر این این در ۱۱ پروانه اکتشافی {در این} استان ورزش های اکتشافی در جاری انجام است.

به آموزش داده شده است مدیرعامل ایمپاسکو، سطوح محدوده سرمایه گذار برای معدن مس را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلای جانجا به نوک رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرارداد امضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلاغ شده، پایین در هفته بلند مدت عرضه احتمالاً خواهد بود.

طاهرزاده اظهار داشت: سرمایه گذار همچنین واحد فرآوری طلا در جنگل سیاه توسط دست اقدام است.

به آموزش داده شده است وی، نمایندگی راهبر کدام ممکن است در واحد آنتیموان سفیدابه ورزش می تدریجی نیز در جاری این سیستم ریزی برای رشد واحد ساخت پودر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمش را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام ورزش های اکتشافی برای تامین ایمن علوفه می خواست است.

طاهرزاده علاوه بر این به امضای تفاهم نامه همراه خود دانشکده های سیستان، بلوچستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید زابل برای ورزش های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشی ردیابی کرد.


قطار رشد معدن

{در این} مونتاژ ایرج حسن پور رئیس گروه صمت استان همراه خود ردیابی به اقدامات ایمیدرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی ساخت چرخ دنده معدنی سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان اظهار داشت: قطار رشد معادن استان توسط مجتمع ایمیدرو به حرکت در به اینجا رسید کدام ممکن است این نویدبخش است. انبساط اشتغال در استان.

روابط نهایی نمایندگی ساخت فلزات ایران