۵ هزار و ۴۰۰ کودک در خارج از کشور هستند


هاجر چنارانی: آقای رئیسی گفتید اگر مسئول فرزندش تابعیت خارج از ایران دارد باید برود اما همچنان منتظر اجرای این دستور هستیم.

گزارش کردن واژگون شدن; هاجر چنارانی نماینده مردم نیشابور در شورای اسلامی: نمی توانم نماینده کابینه ای باشم که دو فرزندش تابعیت کانادا داشته باشند.
پایان مقاله