Extra Extra: زباله های خشم آور ناشی از بازگشت خریدهای آنلایناز آنجا که AT&T اساساً یک رسانه اطلاعاتی غلط محافظه کارانه OAN ایجاد کرده است ، پیوندهای پایان روز امروز را بررسی کنید: WandaVision spinoff ، Dave Chappelle عکس العمل ، کاورهای Power Cat ، capybara حیوان خانگی می شود و موارد دیگر. [ more › ]

دیدگاهتان را بنویسید