::: Noandish.com ::: سریال جیران توقیف شد


تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه:
در پی شکایت شاکی خصوصی مبنی بر تخلف از مالکیت ادبی و هنری و بر اساس حکم قضایی، ادامه سریال نمایش خانگی جیران متوقف شد.

این رای پس از بررسی های لازم و به استناد ماده ۲۹ قانون حمایت از مولفان و مولفان و هنرمندان و به منظور حمایت از بزه دیده (شاکی خصوصی) صادر شده است.

بر اساس حکم صادره، ادامه پخش سریال با رعایت حریم ادبی امکان پذیر خواهد بود.